Conversión de Kilohercios a Megahercios (kHz a MHz)


1 kHz (Kilohercios) equivale a 0.001 MHz (Megahercios)Fórmula Excel para convertir kHz en MHz

Tabla de conversión de Kilohercios a Megahercios

Kilohercios Megahercios
1 0.001
2 0.002
3 0.003
4 0.004
5 0.005
6 0.006
7 0.007
8 0.008
9 0.009
10 0.01
11 0.011
12 0.012
13 0.013
14 0.014
15 0.015
16 0.016
17 0.017
18 0.018
19 0.019
20 0.02