Conversión de Centímetros a Yardas (cm a yd)


1 cm (Centímetros) equivale a 0.0109361329833771 yd (Yardas)Fórmula Excel para convertir cm en yd


ABC
1CentímetrosYardas
2 1 =A2*0.0109361329833771
3

 Descargar Plantilla de Excel para convertir Centímetros en Yardas

Tabla de conversión de Centímetros a Yardas

Centímetros Yardas
1 0.0109361329833771
2 0.0218722659667542
3 0.0328083989501312
4 0.0437445319335083
5 0.0546806649168854
6 0.0656167979002625
7 0.0765529308836396
8 0.0874890638670166
9 0.0984251968503937
10 0.109361329833771
11 0.120297462817148
12 0.131233595800525
13 0.142169728783902
14 0.153105861767279
15 0.164041994750656
16 0.174978127734033
17 0.18591426071741
18 0.196850393700787
19 0.207786526684164
20 0.218722659667542