Conversión de Micrómetros a Nanómetros (µm a nm)


1 µm (Micrómetros) equivale a 1000 nm (Nanómetros)Fórmula Excel para convertir µm en nm

Tabla de conversión de Micrómetros a Nanómetros

Micrómetros Nanómetros
1 1000
2 2000
3 3000
4 4000
5 5000
6 6000
7 7000
8 8000
9 9000
10 10000
11 11000
12 12000
13 13000
14 14000
15 15000
16 16000
17 17000
18 18000
19 19000
20 20000