Conversione di Micrometri in Millimetri (µm in mm)


1 µm (Micrometri) equivale a 0.001 mm (Millimetri)Formula Excel per convertire µm a mm


ABC
1MicrometriMillimetri
2 1 =A2*0.001
3

 Scarica modello di Excel per convertire Micrometri a Millimetri

Tabella di conversione da Micrometri in Millimetri

Micrometri Millimetri
1 0.001
2 0.002
3 0.003
4 0.004
5 0.005
6 0.006
7 0.007
8 0.008
9 0.009
10 0.01
11 0.011
12 0.012
13 0.013
14 0.014
15 0.015
16 0.016
17 0.017
18 0.018
19 0.019
20 0.02