Kilometers to Meters (km to m) converter


1 km (Kilometers) is equivalent to 1000 m (Meters)Excel formula to convert km to m


ABC
1KilometersMeters
2 1 =A2*1000
3

 Download Excel Template to convert Kilometers to Meters

Conversion Table from Kilometers to Meters

Kilometers Meters
1 1000
2 2000
3 3000
4 4000
5 5000
6 6000
7 7000
8 8000
9 9000
10 10000
11 11000
12 12000
13 13000
14 14000
15 15000
16 16000
17 17000
18 18000
19 19000
20 20000