Miles to Nautical miles (mi to nmi) converter


1 mi (Miles) is equivalent to 0.868976241900648 nmi (Nautical miles)Excel formula to convert mi to nmi


ABC
1MilesNautical miles
2 1 =A2*0.868976241900648
3

 Download Excel Template to convert Miles to Nautical miles

Conversion Table from Miles to Nautical miles

Miles Nautical miles
1 0.868976241900648
2 1.7379524838013
3 2.60692872570194
4 3.47590496760259
5 4.34488120950324
6 5.21385745140389
7 6.08283369330454
8 6.95180993520518
9 7.82078617710583
10 8.68976241900648
11 9.55873866090713
12 10.4277149028078
13 11.2966911447084
14 12.1656673866091
15 13.0346436285097
16 13.9036198704104
17 14.772596112311
18 15.6415723542117
19 16.5105485961123
20 17.379524838013