Conversión de Nanómetros a Centímetros (nm a cm)

1 nm (Nanómetros) equivale a 1E-07 cm (Centímetros)


Nanómetros Centímetros
1 1E-07
2 2E-07
3 3E-07
4 4E-07
5 5E-07
6 6E-07
7 7E-07
8 8E-07
9 9E-07
10 1E-06
11 1.1E-06
12 1.2E-06
13 1.3E-06
14 1.4E-06
15 1.5E-06
16 1.6E-06
17 1.7E-06
18 1.8E-06
19 1.9E-06
20 2E-06