Conversión de Onzas a Toneladas cortas (EE.UU.) (oz a short ton)

1 oz (Onzas) equivale a 3.125E-05 short ton (Toneladas cortas (EE.UU.))


Onzas Toneladas cortas (EE.UU.)
1 3.125E-05
2 6.25E-05
3 9.375E-05
4 0.000125
5 0.00015625
6 0.0001875
7 0.00021875
8 0.00025
9 0.00028125
10 0.0003125
11 0.00034375
12 0.000375
13 0.00040625
14 0.0004375
15 0.00046875
16 0.0005
17 0.00053125
18 0.0005625
19 0.00059375
20 0.000625